الکسا

ساری شهید زارع فروش زمین 2000 متر

5 روز پیش
قیمت : 200,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه دایره