الکسا

مشهد توس - آزادی فروش زمین 140 متر

10 روز پیش
قیمت : 155,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,107,143 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی