الکسا

تبریز جاده باسمج فروش باغ 1801 متر

5 روز پیش
قیمت : 1,600,000,000تومان
قیمت هر متر : 888,395 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1