الکسا

تبریز ایلخچی فروش باغ 1250 متر

7 روز پیش
قیمت : 40,000,000تومان
قیمت هر متر : 32,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت