الکسا

قائم شهر ارطه فروش زمین 190 متر

10 روز پیش
قیمت : 70,000,000تومان
قیمت هر متر : 368,421 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل