الکسا

مشهد سجادیه - الهیه - بلوار میثاق فروش زمین 150 متر

10 روز پیش
قیمت : 450,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

تماس با مالک

1/1