الکسا

تبریز خسروشاه فروش زمین 600 متر

10 روز پیش
قیمت : 90,000,000تومان
قیمت هر متر : 150,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1