الکسا

بابلسر جویبار فروش زمین 280 متر

4 روز پیش
قیمت : 84,000,000تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل