الکسا

مشهد سجادیه - الهیه - بلوار میثاق فروش زمین 300 متر

10 روز پیش
قیمت : 450,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1