الکسا

بهشهر کمربندی نکاء فروش زمین 40000 متر

9 روز پیش
قیمت : 800,000,000تومان
قیمت هر متر : 20,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق
نقشهنقشه مربع