الکسا

فریدون کنار فیروز آباد فروش زمین 400 متر

10 روز پیش
قیمت : 200,000,000تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل