الکسا

تبریز شبستر فروش باغ 2100 متر

8 روز پیش
قیمت : 85,000,000تومان
قیمت هر متر : 40,476 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز