الکسا

بابلسر بلوار شریفی - چهارراه عابدی فروش زمین 291 متر

8 روز پیش
قیمت : 400,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,374,570 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل