الکسا

تبریز جاده صوفیان فروش باغ 1200 متر

11 روز پیش
قیمت : 61,000,000تومان
قیمت هر متر : 50,833 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی