الکسا

بابلسر بیمارستان شفا فروش زمین 610 متر

11 روز پیش
قیمت : 793,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل