الکسا

تبریز شبستر فروش باغ 850 متر

8 روز پیش
قیمت : 60,000,000تومان
قیمت هر متر : 70,588 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز