الکسا

بابلسر بلوار شریفی - چهارراه عابدی فروش زمین 230 متر

8 روز پیش
قیمت : 900,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,913,043 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل