الکسا

ساری سمسکنده فروش زمین 500 متر

10 روز پیش
قیمت : 100,000,000تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل