الکسا

ساری مهدشت فروش زمین 3000 متر

8 روز پیش
قیمت : 900,000,000تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه چند ضلعی