الکسا

شیراز حجت آباد فروش زمین 108 متر

9 روز پیش
قیمت : 432,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی