الکسا

رشت لشت نشاء فروش زمین 520 متر

8 روز پیش
قیمت : 130,000,000تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق