الکسا

نوشهر نور فروش زمین 285 متر

11 روز پیش
قیمت : 200,000,000تومان
قیمت هر متر : 701,754 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

شهرکی بدون اوقاف و داخل بافت منطقه جنگلی و تهرانی نشین