الکسا

تبریز شبستر فروش باغ 800 متر

11 روز پیش
قیمت : 55,000,000تومان
قیمت هر متر : 68,750 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت