الکسا

تبریز جاده صوفیان فروش باغ 1728 متر

10 روز پیش
قیمت : 270,000,000تومان
قیمت هر متر : 156,250 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی