الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش باغ 2000 متر

11 روز پیش
قیمت : 55,000,000تومان
قیمت هر متر : 27,500 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای