الکسا

کرج سنقر آباد - جاده سهیلیه فروش باغ 1000 متر

6 روز پیش
قیمت : 1,030,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,030,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار