الکسا

زنجان گلشهر فروش زمین 213 متر

8 روز پیش
قیمت : 800,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,755,869 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی