الکسا

رشت خمام فروش باغ 1200 متر

8 روز پیش
قیمت : 120,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق