الکسا

اصفهان خمینی شهر فروش باغ 455 متر

13 روز پیش
قیمت : 190,000,000تومان
قیمت هر متر : 417,582 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی