الکسا

مشهد کریمی - ابوطالب - حرعاملی اجاره مغازه 410 متر

9 روز پیش
ودیعه : 50,000,000تومان
اجاره : 7,500,000تومان
قیمت هر متر : 731,707 تومان
سن بنا : 18
واقع در طبقه : 1
تعداد طبقات : 2
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 1

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی