الکسا

مشهد شهرک آزادی فروش زمین 1000 متر

7 روز پیش
قیمت : 80,000,000تومان
قیمت هر متر : 80,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای