الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 170 متر

13 روز پیش
قیمت : 65,000,000تومان
قیمت هر متر : 382,353 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای