الکسا

کرج کمال شهر - کمال آباد فروش زمین 186 متر

8 روز پیش
قیمت : 600,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,225,806 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی