الکسا

کرمان بلوار امام حسن فروش زمین 240 متر

8 روز پیش
قیمت : 320,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,333,333 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی