الکسا

کرمان خورشید فروش زمین 484 متر

8 روز پیش
قیمت : 620,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,280,992 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند اوقافی
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

زمین به صورت ملک کلنگی می باشد.