الکسا

کرمان جهاد فروش زمین 265 متر

9 روز پیش
قیمت : 440,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,660,377 تومان

تماس با مالک

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند منگوله دار

توضیحات بیشتر

زمین تجاری-مسکونی و دو نبش می باشد.