الکسا

نوشهر سیسنگان-آویدار فروش زمین 190 متر

13 روز پیش
قیمت : 144,000,000تومان
قیمت هر متر : 757,895 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل