الکسا

کرمان سرباز - قدوسی فروش زمین 200 متر

13 روز پیش
قیمت : 375,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,875,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

فنداسیون زمین اجرا شده و دارای پروانه ساخت 200 متر می باشد.