الکسا

کرمان بلوار امام حسن فروش زمین 100 متر

16 روز پیش
قیمت : 160,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق

توضیحات بیشتر

زمین تجاری، دارای تقسیم نامه شهرداری، و تفکیک شهرداری می باشد.