الکسا

نوشهر نور فروش باغ 4200 متر

12 روز پیش
قیمت : 2,520,000,000تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند شورايی
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز