الکسا

گرگان کمربندی گرگان - علی آباد فروش زمین 200 متر

17 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

توضیحات بیشتر

ملک فوق در پشت شهرک فرمانداری گنبد واقع است