الکسا

فریدون کنار خط سوته - حکمران فروش زمین 1000 متر

17 روز پیش
قیمت : 450,000,000تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل