الکسا

فریدون کنار خط سوته - حکمران فروش زمین 300 متر

17 روز پیش
قیمت : 75,000,000تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل