الکسا

فریدون کنار خط گاز - شهید چمران فروش زمین 10000 متر

17 روز پیش
قیمت : 1,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل