الکسا

فریدون کنار خط سوته - حکمران فروش زمین 2200 متر

17 روز پیش
قیمت : 660,000,000تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل