الکسا

قائم شهر جاده نظامی فروش زمین 121 متر

10 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 413,223 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل