الکسا

قائم شهر چشمه سر - شهید ولیپور فروش باغ 3300 متر

13 روز پیش
قیمت : 264,000,000تومان
قیمت هر متر : 80,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل