الکسا

قائم شهر خیابان جویبار - شریعتی فروش زمین 230 متر

16 روز پیش
قیمت : 414,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل