الکسا

قائم شهر شهرک نساجی - شهرک یثرب فروش زمین 120 متر

13 روز پیش
قیمت : 30,000,000تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند منگوله دار
نقشهنقشه مستطیل