الکسا

قائم شهر جاده نظامی فروش باغ 2000 متر

13 روز پیش
قیمت : 160,000,000تومان
قیمت هر متر : 80,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند بنچاق
نقشهنقشه مستطیل